Valgte kundegruppe:Ikke valgt

LEJEBETINGELSER

Anvendelse
Opstilling af telte og campingvogne (kun plads til 2 campingvogne) må kun ske efter forudgående aftale med udlejeren, og der skal betales 50 kr. pr. telt / campingvogn.
Ved overnatning af mere end 56 personer i lejren betales kr. 20,00 pr. person pr. døgn (også overnattende i telte og campingvogne).
Alle overnatninger ud over 56 personer i lejren skal være aftalt med udlejeren forinden.

Af hensyn til trafikforholdene ude på vejen skal biler/trailer m.m. altid holde inde på gårdspladsen, der er plads til ca. 35 biler.

Bålplads / Pavillon med grill
Der må ikke graves i græsplænen eller indrettes bålplads/grillplads udenfor de anviste pladser.
Brænde til bålet og OFYR Grill, Kan købes i lejren. Der betales med MobilePay nr.: 442846 - Frydenborg.

Fyrværkeri 
Af hensyn til vores nabos stråtækte ejendom er FYRVÆRKERI FORBUDT.

Støjgener
Af hensyn til naboer, må der ikke afspilles elektrisk forstærket i området, uden særlig tilladelse fra udlejeren. En kommunal klausul, der blev indført pr. 1. april 2023. Overskridelse KAN føre til bortvisning af lejren uden kompensation.
Musik kan afspilles indenfor og med lukkede vinduer og døre.

Lejemålets gyldighed
Annullering af lejemålet
Lejemålet kan normalt ikke opsiges senere end 8 uger før lejeperiodens start.
1. rate anses for ekspeditionsgebyr, som kun tilbagebetales hvis lejren udlejes igen.
Ved annullering senere end 8 uger før lejeperiodens start, forfalder det fulde lejebeløb.

Indflytning / overdragelse
Ved indflytning bedes man kontakte tilsynsførende på tlf. 70 22 85 65.
Denne kontakt foretages dagen før indflytningen for at sikre sig, at indflytningen kan ske som beregnet.
Der er indført elektronisk dørlås ved hovedindgangen. Nøglekode fremgår af lejekontrakten. I køkkenet er der opsat et nøgleskab, her er der nøgler til Hovedbygningen og Annekset.
Ved afrejse låses alle dørene indefra og nøglerne afleveres i nøgleskabet. Den elektroniske dørlås, ved hovedindgangen, låses herefter udefra.

Dyner, puder og sengelinned 
Skal anvendes, og medbringes af lejeren. Derudover medbringer lejeren selv håndklæder, viskestykker, toiletpapir, håndsæbe og lignende.

Ødelæggelser
Lejeren hæfter for eventuelle ødelæggelser på hus og inventar samt øvrige anlæg.

Afrejse
Afrejsetidspunkt og gennemgang af lejren for fejl og mangler, aftales med den tilsynsførende. 
Aflæsning af el og vand foregår automatisk og resultatet kan ses, et par dage efter afrejsen, under "min side". Samtidigt vil I modtage en e-mail med betalingsoplysninger.

Overskridelse af aftalt tidspunkt for afrejse betales med 100,00 kr. pr. påbegyndt time.

Aflevering af lejren
Oprydning såvel indvendig som udvendig. Gulve skal være fejet, stole i spisesalen skal opstilles 2 og 2 på bordene, service vasket op og sat på plads.
Samtlige madrasser skal stilles på højkant.