Valgte kundegruppe:Ikke valgt
Top banner

Lejebetingelser


Anvendelse

Opstilling af telte og campingvogne (kun plads til 2 campingvogne) må kun ske efter forudgående aftale med udlejeren, og der skal betales 50 kr. pr. telt / campingvogn.
Ved overnatning af mere end 56 personer i lejren betales kr. 20,00 pr. person pr. døgn (også overnattende i telte og campingvogne).
Alle overnatninger ud over 56 personer i lejren skal være aftalt med udlejeren forinden.

Af hensyn til trafikforholdene ude på vejen skal biler/trailer m.m. altid holde inde på gårdspladsen, der er plads til ca. 35 biler.

Der forefindes ikke fastnettelefon i lejren.


Bålplads / grillplads

Der må ikke graves i græsplænen eller indrettes bålplads/grillplads udenfor de anviste pladser. Brænde til bålet, skal man selv medtage.

Fyrværkeri

Af hensyn til vores nabos stråtækte ejendom er FYRVÆRKERI FORBUDT.


Ødelæggelser

Lejeren hæfter for eventuelle ødelæggelser på hus og inventar samt øvrige anlæg.


Lejemålets gyldighed

Lejekontrakten er først endelig gyldig, når hele lejebeløbet er indbetalt rettidigt.


Annullering af lejemålet

Lejemålet kan normalt ikke opsiges senere end 8 uger før lejeperiodens start.
1. rate anses for ekspeditionsgebyr, som kun tilbagebetales hvis lejren udlejes igen.
Ved annullering senere end 8 uger før lejeperiodens start, forfalder det fulde lejebeløb.

COVID-19
I forbindelse med COVID-19, vil vi, hvis det viser sig at myndighederne i den pågældende periode anviser et forsamlingsloft der er mindre end det antal personer lejekontrakten tilsiger, returnere det fulde indbetalte beløb. Bookingen kan også flyttes, uden omkostninger, til en anden periode inden for samme prisniveau.


Indflytning / overdragelse

Ved indflytning bedes man kontakte tilsynsførende på tlf. 70 22 85 65.
Denne kontakt foretages dagen før indflytningen for at sikre sig, at indflytningen kan ske som beregnet.

Der er inført elektronisk dørlås ved hovedindgangen. Nøglekode fremgår af lejekontrakten. I køkkenet er der opsat et nøgleskab, her er der nøgler til Hovedbygningen og Annekset.
Ved afrejse låses alle dørene indefra og nøglerne afleveres i nøgleskabet. Den elektroniske dørlås, ved hovedindgangen, låses herefter udefra.

 

Tæpper/lagner/soveposer

Skal anvendes, og medbringes af lejeren. Derudover medbringer lejeren selv håndklæder, viskestykker, toiletpapir, håndsæbe og lignende.


Afrejse

Afrejsetidspunkt og gennemgang af lejren for fejl og mangler, aftales med den tilsynsførende. 
Aflæsning af el og vand foregår automatisk og resultatet kan ses, et par dage efter afrejsen, under "min side". Samtidigt vil I modtage en e-mail med betalingsoplysninger.

Overskridelse af aftalt tidspunkt for afrejse betales med 100,00 kr. pr. påbegyndt time.


Aflevering af lejren

Oprydning såvel indvendig som udvendig. Gulve skal være fejet, stole i spisesalen skal ophænges på bordkanten, service vasket op og sat på plads.
Samtlige madrasser skal stilles på højkant.