Valgte kundegruppe:Ikke valgt
Top banner

Frydenborgs Historie

Midt under krigen, i 1943 begyndte Sct Georgsgildebrødre rundt omkring i landet at få øjnene op for, at der mange steder i landet var fattigdom og mange underernærede børn og særlig i byerne var der mangel på tøj madvarer, brændsel og meget mere og pengene var små.

Børnene, som det gik hårdest ud over, trængte til at komme væk fra baggården og ud i den friske luft ved skov og strand.

En Ferielejr for ubemidlede børn var løsningen, og udvælgelsen skulle foretages af skoler og sundhedsplejersker.

I Kolding var gildebrødre straks beredte, og iværksatte i foråret 1943 forskellige indsamlinger såsom 25 øres lister med salg af tændstikker, indsamlingen indbragte 619,00 kr. Igennem dagspressen opfordres byens handlende og virksomheder til at tegne fadderskaber a 30 kr. pr. barn i en lejr og inden længe var der indgået 855,00 kr. : Nu var økonomien lagt.

Det lykkedes at leje et anneks på det daværende Binderup badehotel med kost og logi til 32 drenge og 3 ledere for et beløb af 4 kr. pr dag pr deltager. De 3 ledere betalte selv fuld pris.

Der blev skabt et lille overskud til næste år. Transporten foregik med den nu nedlagte Kolding Sydbane til Skamling og var gratis.

Lejren var en stor succes, og blev gentaget de følgende år i Sydjylland med gildebrødre som ledere og der blev afholdt både drenge og pigelejre.

Med det gav ret hurtigt problemer at finde passende steder, og der opstod tanken med at blive ejer af egen lejr.

Tanken havde spøgt i 1946 hvor gilderne erhvervede grunden ved Lillebælt til en pris af 6500 kr. og et byggeudvalg var blevet nedsat.

Samtidig begyndte Gildernes hjælpekomité at indsamle penge til en lejrbygning, og der blev afholdt forskellige arrangementer til dette formål.

Den oprindelig tanke var at opføre en nybygning, og der blev udskrevet en arkitekt -konkurrence, som blev vundet af Arkitekt Noes Petersen.

En lang række forhandlinger og ansøgninger både lokalt og div ministerier for at få byggetilladelse blev foretaget, men alle forsøg endte negative.

I 1952 efter 6 års venten kom materialebevillingen – men til hvilke priser. På et byggemøde den 6. november 1952 blev man enige om at se tiden an og afvente et prisfald, som man håbede på måtte komme. Desværre gik det ikke som håbet og i 1956 fandt man en anden løsning.

I Kløvermarkslejren -i nogle tidligere barakker fra krigens tid boede et stor antal danske husvilde familier. For at være med til at løse dette problem og skaffe disse familier en menneskeværdig bolig indsamlede Sct. Georgsgilderne ved mange forskellige arrangementer et efter datidens forhold et meget stort beløb i alt 45.000 kr. som blev skænket til Socialt Boligselskab på betingelse af at der blev opført 48 moderne boliger på Nørremarksvej til de husvilde fra Kløvermarkslejren.

Da de husvilde var flyttet ud af Kløvermarkslejren overlod Kolding Kommune materialerne fra de gamle barakker til Gilderne. Af disse materialer opførte gildebrødre i 1956 en lejr bygning på grunden Frydenborgvej 40 og der var indvielse den 30. juni 1956.

Endnu mens der var gæster fra indvielsen tilstede startede den første ferielejr med 54 piger under ledelse af Marie Mikkelsen. Lørdag den 7. juli sluttede denne lejer med vejning og de 56 piger havde taget 106,5 kilo på.

Sidst på eftermiddagen kom der en bus med det første hold drenge og de 56 piger tog med tilbage til Kolding efter en uforglemmelig sommerlejr.

Frydenborglejren blev i de efterfølgende år i alle sommerferier som ferielejr for spejdere og svagførelejr i starten for fattige ubemidlede børn som blev udpeget af lære og sundhedsplejersker. I 34 år var det den tidligere sundhedsplejerske og gildebror Ellen Løvert, der ulønnet ofrede sin sommerferie godt hjulpet af andre gildebrødre og arbejdssamaritter.

Desværre havde de forløbne 35 år slidt på lejren trods et stigende vedligeholdelsesbudget og en nødvendig reparation af de sanitære forhold og køkken ville løbe op i flere hundrede tusinde kroner og derfor være urealistisk.

Efter mange forhandlinger og møder i blandt de 250 gildebrødre blev det vedtaget at nedbryde den gamle lejr og opføre en helt ny bygning (hovedhuset) denne bygning skulle så kunne bruges hele året.

Et byggeudvalg skulle udarbejde et forslag og budget som blev godkendt af Stadsgilderådet og var på 1 600.000 eksklusivt egent arbejde. Allerede fra starten indgik der gaver og donationer på 300.000.

Licitationen blev holdt den 19/10 1989 og arbejdet begyndte omgående : Rejsegilde den 25/11 1989 og indvielse på Sct: Georgsdag den 23/4 1990.