Valgte kundegruppe:Ikke valgt
Top banner

Ordensregler

 1. Inventar (borde og stole) må ikke anvendes eller benyttes udendørs.

 2. Benyt KUN toiletpapir i toiletterne.

 3. En gangs vaskeklude og papirhåndklæder må ikke skylles ud i toilettet.

 4. Træer og buske må ikke beskadiges.

 5. Der må ikke indrettes bålplads udenfor den anviste plads.

 6. Det ER strengt forbudt at tegne på vægge og møbler.

 7. Madrasser og tæpper må ikke anvendes udendørs.

 8. Rygning er ikke tilladt.

 9. Musik skal afspilles indendørs og med lukkedede vinduer og døre (Tænk på naboerne).

 10. Før lejren forlades skal følgende foretages:

  - Ting som er medbragt fjernes fra skabe og frysere.

  - Madrasserne i køjerne rystes og stilles op af væggen.

  - Stolene i spisesalen ophænges på bordkanten. 

  - Alle gulve fejes.

  - Gryder, kogegrej og service skal være rengjort.

  - Pladsen omkring huset, grillpladsen samt bålpladsen opryddes.

  - Gennemgang af lejren sammen med tilsynsførende - tlf. 70 22 85 65. 

  - Afregning af El- og Vandforbrug foretages efter opholdet - Der udsendes pr. e-mail en meddelelse med afregningsbeløb, som betales kontant på bookingsiden under "Min side".

 11. Eventuelle ødelæggelser på hus og inventar betales efter regning.

 

Bemærk
Naboerne er vores gode venner. Dette ønsker vi at bevare, derfor skal der ved løb og lignende udenfor Frydenborglejrens område indhentes tilladelse hos lodsejerne.

Overholdes disse regler kan de som kommer efter, også få et godt ophold.

Vi ønsker jer en god oplevelse her i Frydenborglejren


Lejrudvalget

01-08-2020